Projekti

  1. Centar izvrsnosti za bioprospekting mora - BioProCro' u svojstvu suradničke institucije (nositelj projekta IRB-Zagreb)
    • BioProCro, Znanstveni centar izvrsnosti: BioProCro jedinstveni je trans-disciplinarni centar za biotehnološko istraživanje Jadranskog mora u Republici Hrvatskoj, izrađen na čvrstom temelju znanstvene izvrsnosti stručnjaka s Instituta Ruđer Bošković, Sveučilišta u Splitu (Kemijsko-tehnološki fakultet), Zagrebu (Prehrambeno-biotehnološki fakultet), Rijeci (Odjel za biotehnologiju, Centar za visokopropusne tehnologije) i Osijeku (Prehrambeno-tehnološki fakultet). BioProCro centar okuplja međunarodno priznate istraživačke grupe u području biotehnologije, kemije, farmakologije, mikrobiologije, procesnog inženjerstva, ekologije, a ovakva integracija istraživačkih grupa u jedinstven, moderan centar doprinijet će inovativnim istraživanjima bioaktivnih spojeva i materijala hrvatskog Jadrana. Bioprospecting kao novi koncept održivog korištenja biološke raznolikosti može osigurati prihode za zemlje u razvoju, te u isto vrijeme dati poticaj za očuvanje bioloških resursa i biološke raznolikosti. Centar će djelovati kao platforma koja ujedinjuje dislocirane stručnjake i fragmentirana istraživanja biotehnologije u Hrvatskoj, što će omogućiti učinkovitije korištenje postojeće opreme, akumuliranog znanja, stručnosti i ljudskih resursa koji su potrebni za biotehnološko istraživanje mora. Istraživanje će obuhvatiti screening, profiliranje biološke i kemijske raznolikosti, ektrakciju, karakterizaciju bioaktivnih spojeva, sintezu, testiranje na modelnim organizmima, bioinformatičke analize, testiranje proizvoda i prototipa te njihov konačan transfer u industriju i gospodarstvo.
    • Popis opreme
  2. Bilaterlani projekt s Tehničkim sveučilištem u Beču „Primjena –omics tehnologija temeljenih na spektrometriji masa u karakterizaciji produkata važnih u biotehnologiji i agronomiji zajedno s IRB-Zagreb.
  3. Istraživačko-razvojni projekt u suradnji s tvrtkom Genos d.o.o. iz Zagreba „NOVA GENERACIJA VISOKOPROTOČNIH GLIKO-SERVISA“ (Koordinator projekta za CVT prof. Sandra Kraljević Pavelić) (shema financiranja: Strukturni i investicijski fondovi - Europski fond za regionalni razvoj, potprogram „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“ Referentna oznaka: KK.01.2.1.01).
  4. Klinička studija financirana od tvrtke Panaceo International Active Mineral Production GmbH „Effect of PMA zeolite on bone metabolism: Experimental and clinical study (TOP 3)“ (voditelj projekta prof. Krešimir Pavelić)
  5. Klinička studija i istraživanje „EVALUATION OF PMA-ZEOLITE EFFECTS ON THE DYSBIOSIS AND INFLAMMATION IN PATIENTS WITH UNCONTROLED CROHN DISEASE“ financirana od tvrtke Panaceo International Active Mineral Production GmbH, Austrija (voditelj projekta prof. Sandra Kraljević Pavelić)
  6. Sporazum o suradnji s Gradom Kastvom i Udrugom prijatelja ruž, grozje i vina "Belica na projektu "Kategorizacija vina belice uz pomoć masene spektrometrije                                                                mediji