Pristup opremi

Pristup opremi omogućen je sukladno Pravilniku i u dogovoru sa zaduženim osobama te uz suglasnost predstojnice Centra. Prije kontaktiranja odgovorne osobe potrebno je popuniti Obrazac.