O Centru

Centar za visokopropusne tehnologije, kao ustrojbena jedinica Sveučilišta u Rijeci, osnovan je 24. ožujka 2015. godine odlukom Senata Sveučilišta u Rijeci. Djeluje u prostorima Odjela za biotehnologiju gdje obavlja znanstveno-istraživačke i visokostručne aktivnosti, provodi projekte u suradnji s gospodarstvom i osigurava znanstvenu opremu i usluge drugim znanstveno-privrednim subjektima na području visokopropusnih tehnologija u biomedicini i interdisciplinarnim područjima znanosti. Vrijednost opreme Centra kupljene u sklopu projekta „Razvoj istraživačke infrastrukture na Kampusu Sveučilišta u Rijeci“ financiranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) iznosi 6.183.500,00 EUR tj. 47.612.950,00 HRK (uključujući PDV).

Misija
Osigurati ‘state-of-the art’ opremu i odgovarajuću ekspertizu za interdisciplinarna znanstvena i razvojna istraživanja.

Vizija
Unaprijediti pristupe istraživanju i uvesti nove visokoprotočne analitičke protokole i platforme za razvojne projekte u područjima biomedicine, biotehnologije i znanosti o životu općenito.